Planeet Plek Persoon

Green streeft ernaar haar locaties waar mogelijk in te zetten om de kwaliteit van leven voor mens en natuur te verbeteren. Dat vraagt om een transformatie in ons denken en ons doen.

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om (maatschappelijke) duurzaamheid onderdeel te maken van onze organisatie. Door erover te leren, erover te praten en duurzame principes waar mogelijk toe te passen. Nu zijn we klaar voor de volgende stap en hebben we drie aandachtspunten

vastgesteld om duurzaamheid verder te verankeren in onze manier van ontwikkelen en managen. We hebben onze drie aandachtspunten - aandacht voor de planeet, de plek en de personen die er gebruik van maken - vertaald naar concrete uitgangspunten die we bij ieder project als leidraad gebruiken.

Aandacht voor de planeet

Aandacht voor de planeet

Green ontwikkelt voor de generaties van vandaag en morgen.

Willen we hen een leefbare, aantrekkelijke planeet schenken, dan zullen we zuinig moeten omspringen met kwetsbare ecosystemen en grondstoffen. En deze niet alleen koesteren, maar waar kan ook helpen verbeteren en aanvullen.

Aandacht voor de planeet

Co2-emissiereductie

De beste manier om CO2-uitstoot te verminderen, is door de uitstoot te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door warmte beter vast te houden in koude seizoenen of door te kiezen voor slimme gebouwbeheersystemen.

Energieopwekking

Green streeft naar het opwekken van energie via duurzame energiebronnen, zoals zonne- of windenergie. Een voordeel hiervan is dat het geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot veroorzaakt.

Circulair materiaalgebruik

Circulair materiaalgebruik betekent dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. Zo streven we naar het bouwen met gebruikte materialen of zorgen we ervoor dat materialen in de toekomst opnieuw kunnen worden gebruikt.

Klimaatadaptatie

Onze gebouwen willen we klimaatadaptief ontwerpen en bouwen. Zo beschermen we ons vastgoed en onze samenlevingen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Biodiversiteit

Green heeft als doel om de biodiversiteit te ondersteunen en stimuleren door het creëren van ‘habitats’. Plekken voor lokale dieren en planten, geïntegreerd in de (bestaande) gebouwde omgeving

Aandacht voor  de plek

Aandacht voor de plek

Aandacht voor de fysieke plek vormt de basis voor omgevingen waar mensen zich graag begeven.

Alleen wanneer plekken schoon, veilig, gezond en goed bereikbaar zijn, met de juiste mix aan voorzieningen, kunnen ze een broedplaats worden voor ontmoetingen en andere functies. Daarom streven we naar plekken waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Van jong tot oud en van mobiel tot minder mobiel.

Aandacht voor de plek

Gezonde omgeving

Onderzoek toont aan dat een gezond gebouw het welzijn vergoot, gezondheidsrisico’s voorkomt en ziekteverzuim verlaagt. Daarom ondersteunen we gezonde omgevingen met innovatieve toepassingen en materiaalgebruik.

Veilig & toegankelijk

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en welkom voelt op onze plekken. Daarom streven we naar toegankelijke plekken waar alle mensen – van jong tot oud en van mobiel tot minder mobiel – zich fijn voelen.

Duurzame mobiliteit

Vanuit Green streven we naar het stimuleren van duurzame mobiliteit. Met faciliteiten voor wandelaars, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer en bijvoorbeeld deelmobiliteit.

Aanbod voorzieningen

Met ons aanbod van commerciële en sociaal-maatschappelijke voorzieningen stimuleren we de kwaliteit van leven voor huidige en toekomstige doelgroepen.

Openbare ruimte

Aantrekkelijke openbare ruimtes, waar spontane of geplande ontmoetingen kunnen plaatsvinden, zorgen voor een hogere kwaliteit van leven. Vanuit Green dragen we hieraan bij en stimuleren we ontmoetingen, spelen en cultuur. Voor iedereen.

Aandacht voor de persoon

Aandacht voor de persoon

Omgevingen waar mensen zich prettig en thuis voelen.

Omgevingen die de mentale en fysieke gezondheid vergroten, waar mensen sociale interacties aangaan en die ze het gevoel geven mee te tellen in de samenleving. Dat is waar we vanuit Green iedere dag naartoe werken.

Aandacht voor de persoon

Sociale verbondenheid

Mensen zijn sociale wezens en hebben van nature behoefte aan verbondenheid met anderen. Green juicht dit toe en helpt bij het versterken van de sociale cohesie binnen gebouwen en gebieden.

Persoonlijk welzijn

Green vindt het belangrijk dat mensen zich zowel fysiek als mentaal goed voelen. Dit ondersteunen we door initiatieven en ervaringen die bijdragen aan een goede fysieke en mentale gezondheid te stimuleren.

Identiteit

Ieder gebouw of gebied heeft een identiteit, gevormd door sociaal-culturele en ruimtelijke eigenschappen. We koesteren dit, behouden dit en gaan er zorgvuldig mee om.

Lokale verankering

Green werkt zoveel mogelijk samen met lokale bedrijven, producten en diensten. Hiermee ondersteunen we de lokale gemeenschap en de werkgelegenheid in de buurt.

Participatie

Betrokkenheid van gebruikers en andere belanghebbenden is cruciaal voor het succes van een plek. Daarom streven we naar co-creatie, waarin mensen zich gehoord én gezien voelen.

Onze doelen

Onze doelen zijn gestoeld op de SDG-doelstellingen, in het bijzoner SDG-doelstelling 3 Goede gezondheid en welzijn, 11 Duurzame steden en gemeenschappen en 13 klimaatacties. Dit biedt ons de kans om samen met partners, ondernemers, bewoners en bezoekers per te (her-) ontwikkelen locatie concrete keuzes te maken en onze duurzaamheidsambities invulling te geven.

Ga naar SDG website
Doelen
doel: goede gezondheid en welzijn
Duurzame steden en gemeenschappen
Klimaatacties

Meer informatie?

Samen maken wij Green. En samen proberen we elke dag het verschil te maken en te verbeteren

Michiel Zwarthoed

Project Controller

Michiel Zwarthoed

Koen Gerrits

Head of Sustainability

Koen Gerrits

Bekijk onze duurzame projecten

Duurzaam nieuws

Bekijk alle duurzame artikelen