GREEN De Baronie

Andere mogelijkheden

Gezichtsbepalend voor Alphen aan den Rijn en industrieel erfgoed: het pand De Baronie. Het prachtige complex met monumentale status ging in 2001 dicht. Het gebouw uit de begin jaren twintig met veel gelijkenissen met de Van Nelle fabriek in Rotterdam raakte zichtbaar in verval.

GREEN werd in 2006 eigenaar van het indrukwekkende gebouw. De opgave voor een rendabele exploitatie was eenvoudig: zoek nieuwe mogelijkheden voor het monumentale gebouw en breng de oude luister terug in een modern jasje. De schittering van weleer betrof niet alleen de architectuur, maar ook de sfeer van bedrijvigheid.

De herontwikkeling, Groot Baronie genaamd, is de eerste stap in een uitgebreid gemeentelijk renovatieplan van het Rijnhavengebied. Dit oude bedrijventerrein zal worden omgevormd tot een gemengd stedelijk woon-werkgebied. Groot Baronie vormt hierin een overgang tussen de bestaande woonwijken en het industriegebied en ligt daarmee op de grens van wonen en werken.

Die combinatie van wonen en werken heeft GREEN letterlijk bij de ontwikkeling van het gebouw terug laten komen. Functiemenging en de combinatie van winkel-, kantoor- en bedrijfsruimten was vanaf dag een het uitgangspunt bij de nieuwe Baronie: de community die het was, zal hier straks weer terugkeren. Zo komt er voor de ondernemers een speciaal ondernemerscafé.

In samenwerking met onder andere de gemeente Alphen aan den Rijn, een aannemersbedrijf, een architectenbureau en een woningcorporatie realiseert GREEN nu een compleet woon-, werk- en winkelgebied dat werkgelegenheid biedt aan vijfhonderd mensen. Die arbeidsplaatsen betreffen het winkel- en horecagebied (ca. 10.000 m²) en de kantoor- of bedrijfsruimte van ruim 10.000 m². Daarnaast worden er nog circa 34 appartementen gerealiseerd. Wonen, werken en winkelen in een historische context, maar met moderne voorzieningen onder andere op het gebied van duurzaamheid.

De Baronie wordt het eerste industrieel erfgoed voorzien van een duurzame Warmte-Koude Opwekking (WKO).