GREEN Ermelo

Wonen

De dynamiek op de woningmarkt is enorm. De over­heid heeft een sterke invloed op de ontwikkelingen. De kabinetsmaatregelen zorgen voor een stagnerende particuliere markt voor koopwoningen. Voorgenomen kabinetsmaatregelen zullen leiden tot een beter functionerende­ huurwoningmarkt. De aanpak van scheef­wonen maakt huurverhoging mogelijk. Dit zal ervoor zorgen dat huishoudens in de gereguleerde huursector gaan verhuizen naar woningen die meer aansluiten bij hun wensen.

GREEN ziet hier voor de toekomst een markt met mo­gelijkheden die ontstaan vanuit een vraag: past dit huis nog bij het inkomen van deze huurder of moet het huis dat bij deze huurder en haar inkomen past, wor­den gecreëerd?