Maatschappelijk

Diverse ontwikkelingen zullen de markt van maatschappelijk vastgoed gaan veranderen. Met name de (demografisch) snel veranderende samenleving en een veranderende opstelling van de overheid zijn invloedrijke factoren op de wijze waarop deze markt in de toekomst vorm gaat krijgen. 

Gemeenten gaan anders denken over de inhoud en realisatie van maatschappelijk vastgoed. In toenemende mate gaan zij de samenwerking aan met private partijen; ook om financiële risico’s uit te sluiten. GREEN geeft vorm aan die samenwerking vanuit haar waarden: lange termijn beleggingen en continuïteit. We zijn er voor de totale levenscyclus van een project: vanaf de aankoop van grond, planontwikkeling, de realisatie van het object tot en met de exploitatie voor een lange termijn. Met langdurig geïndexeerde kasstromen bieden we financiële zekerheid voor de lange termijn en sluiten we de snelle korte termijn winst uit.